huisvesting voor gezondsheidszorg

Transformatie woonvoorziening ‘Ons Huis’ Assen

PromensCare OnsHuis

PromensCare OnsHuisPromensCare OnsHuisPromensCare OnsHuisPromensCare OnsHuisPromensCare OnsHuisPromensCare OnsHuis

Ontwerp: Transformatie woonvoorziening ‘de Bolster’ in Smilde

Opdrachtgever: stichting Promens Care Assen

Toelichting: ‘Ons Huis’ is een woonvoorziening waar 24 kinderen en jongeren wonen. Het bestaande pand stamt uit de jaren ’70 en opgebouwd uit klassieke rode baksteen. Door de jaren heen zijn de buitengevels blootgesteld van de weersinvloeden maar ook aan het intensief gebruik van de bewoners. Aan Dedem Architectuur werd de vraag gesteld om de buitengevels te upgraden, en tevens een flinke slag te maken in het verduurzamen van de woonvoorziening. De uitdaging was om dit zonder wijzigingen te doen in de bestaande fundatie. Al snel werd in bouwteam besloten om een gevelsteen toe te passen met een dikte van 65 mm, hierdoor kon een goede spouwplaat toegepast worden met voldoende luchtspouw. De dragende binnenwanden bleven ongewijzigd. En door het bestaande dakbeschot na te isoleren met spuitisolatie en nieuwe keramische pannen toe te passen, voldoet de dakconstructie ook weer aan de huidige bouwfysische eisen.

Planning: opgeleverd voorjaar 2017

Hoofdaannemer: Brands Bouwgroep  BV Emmen