huisvesting voor gezondsheidszorg

Uitbreiding woonvoorziening ‘de Bolster` Smilde

de Bolsterde Bolsterde Bolsterde Bolsterde Bolsterde Bolsterde Bolster

Ontwerp: Uitbreiding van woonvoorziening ‘de Bolster’ in Smilde

Opdrachtgever: stichting Promens Care Assen

Toelichting: Woonvoorziening ‘de Bolster’ in Smilde is geïntegreerd in een jaren ’70 woonwijk in Smilde. De locatie onderscheidt zich door één van de weinige voorzieningen binnen Promens Care te zijn, waar nog echt groepswonen wordt aangeboden. De huidige voorziening bestaat uit 3 van elkaar gescheiden huizen.

In opdracht van Promens Care hebben we een ontwerp opgesteld voor de uitbreiding van een nieuwe woongroep bij de bestaande woonvoorziening in Smilde. Deze nieuwe woongroep bestaat uit 6 individuele appartementen á 45 m² met een aantal ondersteunde ruimtes zoals een gezamenlijke huiskamer, kantoorruimten en een activiteitenruimte.

In het ontwerp zijn de nieuwe appartementen gesitueerd aan de noordgevel van het complex, op de plek van de huidige buitenberging/ fietsenstalling. De appartementen bevinden zich 2-laags in een volume van 3 eenheden met een uitstraling als individuele ‘huisjes’ aan het park. Aan de achterzijde, naar de binnentuin gericht, worden de ondersteunende ruimtes ondergebracht in een neutrale verschijningsvorm.

De materialisering van de uitbreiding bestaat uit natuurlijke elementen zoals; bakstenen gevels,hardhouten buitenkozijnen en zinken geveldelen en afdekkers / dakranden. Daarnaast worden keramische vlakke dakpannen toegepast en zinken hemelwaterafvoeren opgenomen in het gevelmetselwerk. Het individuele karakter van de appartementen wordt extra versterkt door elk ‘huisje’ een eigen type baksteen met veel buitenkozijnen toe te passen.

Planning: opgeleverd en ingebruikname april 2016

Constructeur: Sanger IBCT Almelo

Hoofdaannemer: Brands Bouwgroep  BV Emmen

Installateur: Langeland-Borgman Installatietechniek BV